Ereprijs Westvoorne uitgereikt

Ereprijs Westvoorne uitgereikt

Westvoorne - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westvoorne afgelopen dinsdagavond, heeft Pleun Briggeman de 7e ‘Ereprijs Westvoorne’ in ontvangst mogen nemen van burgemeester Peter de Jong.

Deze gemeentelijke onderscheiding is speciaal voor personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben ingezet.

De heer Briggeman is ondanks zijn hoge leeftijd nog heel actief. Hij zet zich al zeer lang in voor onze gemeenschap. Vanaf 1990 is hij vrijwilliger bij de SWOR/Trefpunt Rockanje. Verder verzorgt hij het huisblad ‘De Zandkorrel’ van woonzorgcentrum Stuifakkers. Zijn betrokkenheid bij de bewoners van Stuifakkers wordt alom geroemd. Van 1996 t/m 2016 was hij secretaris/ notulist/voorzitter van de cliëntenraad. Ook heeft hij van 1970 t/m 1994 de organisatie van de jaarlijkse ouderenreis mede verzorgd. Daarnaast is hij zo’n 70 jaar lid geweest van muziekvereniging Ons Genoegen, waarvan 20 jaar als secretaris. Voor het 90-jarig jubileum van deze vereniging heeft de heer Briggeman een boek geschreven en uitgegeven.

Foto: Jos Uijtdehaage

Artikel gepubliceerd op 2017-01-11 15:25:36

Meer Nieuws